Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27.05.2011 roku. Liczyło wówczas 18 członków - założycieli. Aktualnie (sierpień 2013 r.) do Stowarzyszenia należy 30 osób - mieszkańców wsi Pruskie.

Od grudnia 2011 roku Stowarzyszenie jest zrzeszone w Lokalnej Grupie Działania "Bory Tucholskie". Na mocy umowy z dnia 21.12.2011 roku zawartej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osiu, Stowarzyszenie jest współużytkownikiem świetlicy we wsi Pruskie.

ZARZĄD:

Grażyna Linda - prezes
Mieczysław Plewacki - wiceprezes
Rafał Czechowski - sekretarz
Roman Andrearczyk - skarbnik
Anna Rózyńska - członek

KOMISJA REWIZYJNA::

1. Leszek Szulc
2. Bogdan Kołodziejski
3. Piotr Dembek