2022:
2. "Aktywna jesień zajęcia aktywizujące i integrujące seniorów ze wsi Pruskie"
W Pruskich dobiegły końca jesienne zajęcia dla seniorów, pod nazwą 'Aktywna jesień ". Starsi mieszkańcy, dla których ważna jest własna aktywność i którzy lubią grupowe spotkania, mogli uczestniczyć min. w zajęciach gimnastycznych z trenerką. Gimnastyka pozwoliła nie tylko poprawić kondycję fizyczną, ale również samopoczucie oraz przyniosła radość ze wspólnego działania. Podobnie nauka gry w tenisa stołowego, pod okiem instruktora, pozwoliła poznać podstawowe zasady prawidłowej gry, a dobra, wspólna zabawa była kontynuowana w czasie samodzielnych rozgrywek, także po zajęciach. Warsztaty genealogiczne pod kierunkiem specjalisty zachęciły seniorów do poznania swoich przodków i tworzenia drzewa genealogicznego rodziny. Szukanie korzeni i dawnych krewnych wymaga czasu i żmudnej pracy, dlatego zajęcia będą kontynuowane także w styczniu.
W programie "Aktywnej jesieni" były także zajęcia świetlicowe i wspólne ognisko, z tańcami pod gwiazdami. Działanie zakończyło się spotkaniem z książką . Osoby lubiące czytać poznały książkę polskiej pisarki Pauli Er pt. "Tam,gdzie milczą róże", poruszającą historię o sile kobiecej przyjaźni, która sprawia, że z każdego życiowego zakrętu można wyjść na prostą. Również nasze działanie miało za cel zacieśnienie wzajemnych sympatii i dobrych relacji w grupie seniorów i to się udało, bo wspólne spotkania będą nadal kontynuowane.
"Aktywna jesień ' to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie i Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, z dotacją Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (konkurs 8/2022)
Więcej zdjęć tej świetnej imprezy w Fotogaleria...

1. Przetańczyli całą noc w Pruskich. - W sobotnią noc, 26 listopada, mieszkańcy Pruskich mogli na trochę zapomnieć o swoich małych i dużych problemach oraz trudnej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć. Tę noc można było spędzić w świetlicy, w gronie sąsiadów i zaproszonych przyjaciół na tanecznej zabawie. Jak przystało na imprezę andrzejkową, były magiczne ciasteczka z wróżbami i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla zwycięzców, oraz koncert życzeń dla Andrzejów...
Tę naprawdę udaną zabawę, dekoracje i konkursy przygotowało rodzeństwo Magda i Paweł Andrearczyk.

Więcej zdjęć tej świetnej imprezy w Fotogaleria...

2021:
"Sprawni i kreatywni - zajęcia dla seniorów ze wsi pruskie X-XII 2021 r." - To tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie dla starszych mieszkańców wioski. Ponieważ Pruskie posiada przestronną i piękną (po generalnym remoncie) świetlicę, wszystkie spotkania mogły odbywać się na miejscu. Sprawności dodały treningi grupowego tańca Zumby Gold - to atrakcyjna forma aktywności fizycznej, łącząca gimnastykę z tańcem. Kreatywność można było rozwijać na świetlicowych zajęciach rękodzielniczych, tematycznie związanych z nadchodzącymi Świętami. Wszyscy chętni wzięli udział w grach planszowych i jesiennym ognisku z pieczeniem ziemniaków. Zajęcia były dla uczestników bezpłatne dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego z konkursu 8/2021 oraz wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu. Przygotowanie zadania to praca społeczna mieszkańców wsi, zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

2020:
1. "Zimowe ferie w świetlicy" w dnich 1-15.02.2020 r. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz wsparcie Wójta Gminy Osie.
2. "Sportowe wakacje" - zajęcia sportowe, edukacyjne i integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie w dniach 20.07-31.08.2020 r. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach konkursu ofert 6/2020 oraz Wójta Gminy Osie.
3. "Sprawni i kreatywni" - zajęcia sportowe i integracyjne dla seniorów ze wsi Pruskie w dniach 19.09-12.12.2020 r. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z konkursu ofert 8/2020 oraz wsparcie Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.
4. "Zielono w Pruskich" - II etap sadzenia ozdobnych krzewów we wsi.

2019:
1. "Zimowe ferie w świetlicy" - zajęcia integracyjno-edukacyjne dla dzieci ze wsi Pruskie w dniach 21.01-26.02.2019 r. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Wójta Gminy Osie.
2. "Sportowe wakacje w Pruskich" - zajęcia sportowe i integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie w dniach 01.07-24.08.2019 r. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach konkursu ofert 6/ 2019 przy wsparciu finansowym Wójta Gminy Osie.
3. "Sprawni i kreatywni" - zajęcia sportowe i integracyjne dla seniorów ze wsi Pruskie w dniach 01.10-14.12.2019 r. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu do oferty złożonej w konkursie 8 / 2019 + finansowe wsparcie Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

2018:
1. Zimowe ferie w świetlicy, dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie w dniach 17-27.02.2018 r. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pom. i Wójta Gminy Osie.
2. "Sportowe lato w Pruskich" - zajęcia sportowe,edukacyjne i integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie w dniach 02.07-08.08.2018 r. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu ofert 6/2018 oraz Wójta Gminy Osie.
3. "Aktywna jesień" - cykl zajęć integracyjnych i edukacyjnych dla seniorów ze wsi Pruskie w dniach 03.09- 07.10.2018 r. Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu ofert 8/2018 oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.
4. Budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców Pruskich czerwiec 2018 r. Dofinansowanie Wójta Gminy Osie + wkład własny Stowarzyszenia.

2017:
1. Ferie w świetlicy, zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie w dniach 30.01-08.02.2017 r. Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Wójta Gminy Osie, mogliśmy po raz kolejny przygotować ciekawe i różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzież szkolnej z Pruskich.
2. Lipiec/sierpień "Sportowe wakacje w Pruskich - letnie zajęcia sportowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie". W ramach konkursu ofert 6/2017, dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wójta Gminy Osie.
3. wrzesień/ październik - "Jesienią, pora dla seniora". Zajęcia edukacyjno-integracyjne dla seniorów ze wsi Pruskie - konkurs 8/2017, dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wspólpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osiu.

2016:
1. "Ferie w świetlicy, zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci ze wsi Pruskie" w dniach 18-23.01.2016 r. Wsparcie realizacji zadania publicznego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu (oferta w ramach trybu uproszczonego) oraz Wójta Gminy Osie.
2. "Sportowe wakacje w Pruskich" - letnie zajęcia sportowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie w terminie 04.07-05.08.2016. Wsparcie realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wójta Gminy Osie.

2015:
Ferie w świetlicy, zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci ze wsi Pruskie w dniach 16-21.02.2015 r. -Wsparcie realizacji zadania publicznego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu (oferta w ramach trybu uproszczonego) oraz Wójta Gminy Osie.

Tegoroczne konkursy ofert Urzędu Marszałkowskiego. - Nasze Stowarzyszenie wysłało swoje oferty do dwóch konkursów organizowanych corocznie przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Obie oferty otrzymały bardzo dobre oceny i pełną wnioskowaną przez nas kwotę finansowego wsparcia:
1/ Konkurs 6/2015 - "Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym". - Otrzymaliśmy dotację do projektu "W Pruskich mieszkamy, lecz stolicę znamy". Będzie to 3 dniowy wyjazd do Warszawy w dniach 14-16.07 br z bogatym programem pobytu dla całej grupy młodzieży szkolnej z naszej wsi
2/ Konkurs 8/2015 - "Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów". Otrzymaliśmy dotację do projektu "Lato dwóch pokoleń" - cykl zajęć edukacyjno-integracyjnych dla seniorów i młodzieży. Będą to min. spotkania z dietetykiem, rehablitantem, warsztaty szydełkowania, wycieczka rowerowa do Starej Rzeki, a na koniec wycieczka autokarowa po Kaszubach.

2014:
1. "Ferie w świetlicy, zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci ze wsi Pruskie". 03-10.02.2014 - wsparcie realizacji zadania publicznego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu i Wójta Gminy Osie.
2. "Wakacyjna lekcja o bursztynie bałtyckim". Grupa dzieci i młodzieży szkolnej ze wsi Pruskie wróciła właśnie z wakacyjnego wyjazdu nad morze do Mikoszewa, który miał miejsce w dniach 29.06 do 06.07 2014 roku.
3. Konkurs 8/2014 Zarządu województwa kujawsko-pomorskiego - "Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów". Dofinansowanie projektu "Stare jak nowe" - zajęcia integracyjno-edukacyjne dla seniorów i młodzieży we wsi Pruskie. 19.07 - 30.08.2014.

2013:
1. "Zimowe półkolonie w świetlicy we wsi Pruskie" 22.01-03.02.2013 - dotacja Urzędu Gminy Osie.
2. "Mikrodotacje szansą na rozwój potencjału lokalnych organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego" - konkurs w ramach programu operacyjnego FIO - dotacja na zakup zestawu multimedialnego, szafy do świetlicy, kursy dla 5 osób na wychowawcę kolonijnego, kierownika kolonii i kierownika wycieczek - 06.2013.
3. Konkurs 6/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego "Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym" - dotacja do projektu "Wakacyjny kurs edukacyjny język angielski w turystyce". 29.06 - 10.07.2013.
4. konkurs 8/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego "Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów". Dotacja do projektu "Cykl zajęć edukacyjno-integracyjnych dla osób starszych i młodzieży" pn. "Lato dwóch pokoleń. 01.07.2013 - 30.09.2013.