Główne cele działania:

1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Pruskie

2. Integracja mieszkańców wsi,przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu

3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.