Rada Sołecka wsi Pruskie:

Marzena Malec - Sołtyska. Tel. 784-071-664

Anna Różyńska - członek rady

Hanna Plewacka - członek rady