Projekty

2020

1.Zimowe ferie w świetlicy” 1-15.02.2020 

 Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu  oraz wsparcie Wójta Gminy Osie 

 

 2. Sportowe wakacje – zajęcia sportowe , edukacyjne i integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie”  20.07- 31.08.2020

 Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu , konkurs ofert 6/2020 oraz  Wójta Gminy Osie

 

3.  Sprawni i kreatywni – zajęcia sportowe i integracyjne dla seniorów ze wsi Pruskie”  19.09 – 12.12.2020 

     Dotacja Urzędu  Marszałkowskiego w Toruniu,   z konkursu ofert 8/2020  oraz wsparcie Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

 

4. Zielono w Pruskich” – II etap sadzenia ozdobnych krzewów  we wsi

 

2018

1. ” Zimowe ferie w świetlicy, dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie   17.02-27.02.2018 .
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pom. i Wójta Gminy Osie ”

2.  „ Sportowe lato w Pruskich -zajęcia sportowe,edukacyjne i integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie” 02.07 do 08.08.2018.
Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu ofert 6/2018 oraz Wójta Gminy Osie

3.  „Aktywna jesień- cykl zajęć integracyjnych i edukacyjnych dla seniorów ze wsi Pruskie” 03.09- 07.10.2018
Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu ofert 8/2018 oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

4. Budowa siłowni zewnętrznej dla  mieszkańców Pruskich .06. 2018
Dofinansowanie Wójta Gminy Osie + wkład własny Stowarzyszenia

2017

  1. Ferie w świetlicy, zajęcia edukacyjno – integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie ” 30.01.2017- 08.02.2017 – Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Wójta Gminy Osie, mogliśmy po raz kolejny przygotować ciekawe i różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzież szkolnej z Pruskich.
  2. Lipiec/sierpień
    ” Sportowe wakacje w Pruskich- letnie zajęcia sportowe i edukacyjne dla  dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie ” – w ramach konkursu ofert 6/2017,  dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wójta Gminy Osie
  3. wrzesień/ październik
    ” Jesienią, pora dla seniora.”- zajęcia edukacyjno-integracyjne dla seniorów ze wsi Pruskie” – konkurs 8/2017, dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wspólpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osiu.
 

 

2016

1. „Ferie w świetlicy, zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci ze wsi Pruskie” 18-23.01.2016 – wsparcie realizacji zadania publicznego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu (oferta w ramach trybu uproszczonego) oraz Wójta Gminy Osie.

2. ” Sportowe wakacje w Pruskich „- letnie zajęcia sportowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie ” w terminie 04.07 – 05.08.2016 – wsparcie realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Wójta Gminy Osie.

2015

Ferie w świetlicy, zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci ze wsi Pruskie” 16-21.02.2015 – wsparcie realizacji zadania publicznego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu (oferta w ramach trybu uproszczonego) oraz Wójta Gminy Osie.

Tegoroczne konkursy ofert Urzędu Marszałkowskiego

Nasze Stowarzyszenie wysłało swoje oferty do dwóch konkursów organizowanych corocznie przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Obie oferty otrzymały bardzo dobre oceny i pełną wnioskowaną przez nas kwotę finansowego wsparcia.

1/ Konkurs 6/2015 -„Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 

Otrzymaliśmy dotację do projektu ” W Pruskich mieszkamy , lecz stolicę znamy”. Będzie to 3 dniowy wyjazd do Warszawy, w dniach 14-16.07.br z bogatym programem pobytu, dla całej grupy młodzieży szkolnej z naszej wsi.

2/ Konkurs 8/2015 -„” Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” . Otrzymaliśmy dotację do projektu . „Lato dwóch pokoleń” – Cykl zajęć edukacyjno-integracyjnych dla seniorów i młodzieży” 

Będą to min. spotkania z dietetykiem, rehablitantem, warsztaty szydełkowania, wycieczka rowerowa do Starej Rzeki a na koniec wycieczka autokarowa po Kaszubach.

2014

3. Konkurs 8/2014 Zarządu województwa kujawsko-pomorskiego ” Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” – dofinansowanie projektu „Stare jak nowe” – zajęcia integracyjno- edukacyjne dla seniorów i młodzieży we wsi Pruskie ” 19.07- 30.08.2014 .

2. „Wakacyjna lekcja o bursztynie bałtyckim” 29.06-06.07.2014 – Grupa dzieci i młodzieży szkolnej ze wsi Pruskie wróciła właśnie z wakacyjnego wyjazdu nad morze do Mikoszewa, który miał miejsce w dniach 29.06 do 06.07 .

1. „Ferie w świetlicy, zajęcia edukacyjno-integracyjne dla dzieci ze wsi Pruskie” 03-10.02.2014 – wsparcie realizacji zadania publicznego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu i Wójta Gminy Osie.

2013

1. ” Zimowe półkolonie w świetlicy we wsi Pruskie „22.01-03.02.2013 – dotacja Urzędu Gminy Osie

2. ” Mikrodotacje szansą na rozwój potencjału lokalnych organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego” – konkurs w ramach programu operacyjnego FIO- dotacja na zakup zestawu multimedialnego, szafy do świetlicy, kursy dla 5 osób na wychowawcę kolonijnego , kierownika kolonii i kierownika wycieczek – 06.2013

3. konkurs 6/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego„Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” – dotacja do projektu „Wakacyjny kurs edukacyjny „Język angielski w turystyce”, 29.06-10.07.2013

4. konkurs 8/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ” Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” – dotacja do projektu „Cykl zajęć edukacyjno-integracyjnych dla osób starszych i młodzieży pn. „Lato dwóch pokoleń” – 01.07.2013- 30.09.2013