O nas

 

Pruskie to mała wieś w Borach Tucholskich, w gminie Osie, w powiecie świeckim. Mała, bo licząca zaledwie 149 mieszkańców ( dane na dzień 15.05.2013) . Seniorką wioski jest obecnie 85 letnia pani Irena Pliszka , najmłodszy mieszkaniec dzisiaj to Igor Wojtyła , który urodził się 19.04.2013r. Niemal wszyscy mieszkańcy wsi są ze sobą w jakis sposób spokrewnieni . To sprawia, że wszyscy doskonale się znają i rozumieją , wspierają w trudnych chwilach i mogą na siebie liczyć.

Poza rodzimymi mieszkańcami, do wioski napływają nowi . Są to często dorosłe dzieci, które po kilku latach nauki i posmakowaniu życia w większym mieście, a nawet poza granicami kraju , wracają do Pruskich, żeby zamieszkać ze swoją młodą rodziną w pobliżu rodziców , jak np Agnieszka i Jarek Wiśniewscy. Czasem wracają ci, którzy tu urodzeni , całe swoje życie zawodowe spędzili w mieście , ale lata emerytury chcą przeżyć w miejscu, które kochają i wśród ludzi , których znają , jak Jania i Bogdan Kołodziejscy. Są wreszcie nowi mieszkańcy, którzy wybrali Pruskie na swoje miejsce do życia powodowani po prostu urodą miejscowości i jej pięknym położeniem, jak Ania i Mietek Plewaccy.

Nie tylko sama wieś jest urokliwa. Wokół wioski jest kilka miejsc, które swoim urokiem zapierają dech w piersi , jak strumień Zdrojanka , płynący wzdłuż wioski głębokim jarem. Jest to miejsce świątecznych spacerów mieszkańców i ich gości , niezwykle malownicze o każdej porze roku. Spacerem można dojść do cudnych , śródleśnych łąk o nazwie Rosenthal i zobaczyć umykające przed nami sarny . Wokół wsi mają swoje miejsca lęgowe liczne żurawie , które są codziennymi bywalcami okolicznych pól, gdzie żerują i można je z bliska obserwować. Pruskie otoczone jest ze wszystkich stron borami. Rolnicy zalesiają tutejsze piaszczyste pola , co sprawia ,że lasy coraz bardziej zbliżają się do wioski. Lasy to nie tylko miejsce spacerów . To przede wszystkim miejsce pracy większości mieszkańców. Jedni pracują w zakładach usług leśnych , inni żyją ze zbiorów leśnych owoców.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27.05.2011 roku. Liczyło wówczas 18 członków – założycieli. Aktualnie ( sierpień 2013 r) do Stowarzyszenia należy 30 osób- mieszkańców wsi Pruskie. Od grudnia 2011 roku Stowarzyszenie jest zrzeszone w Lokalnej Grupie Działania ” Bory Tucholskie” Na mocy umowy z dnia 21.12.2011 roku zawartej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osiu, Stowarzyszenie jest współużytkownikiem świetlicy we wsi Pruskie.

Zarząd

1. Grażyna Linda , prezes

2. Mieczysław Plewacki , wiceprezes

3. Rafał Czechowski , sekretarz

4. Roman Andrearczyk, skarbnik

5. Anna Rózyńska, członek

Komisja Rewizyjna

1. Leszek Szulc

2. Bogdan Kołodziejski

3. Piotr Dembek

Główne cele działania

1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Pruskie

2. Integracja mieszkańców wsi,przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu

3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym