Sportowe wakacje 2020

Sportowe wakacje 2020

Mimo trwającej pandemii i związanych z nią problemów, wakacje spędzane w Pruskich nie były nudne. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie startowało  w konkursie ofert na zajęcia dla szkolnej młodzieży i uzyskało dotację Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie...
Grudzień 2019 – Świątecznie w świetlicy

Grudzień 2019 – Świątecznie w świetlicy

Świetlica w  Pruskich to ważne miejsce dla mieszkańców wsi, to miejsce przeróżnych zajęć i spotkań. Z inicjatywy rady sołeckiej odbyły się tu tym razem dwa świąteczne wydarzenia. Dzieci i młodzież uczestniczyły w spotkaniu z Mikołajem, który przyniósł ze sobą wór...
Luty 2020  –  Fajne ferie w Pruskich

Luty 2020 – Fajne ferie w Pruskich

Przez drugi tydzień zimowych ferii 2020, świetlica w Pruskich była gwarna i wesoła. Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Wójta Gminy Osie mieszkańcy wioski, zgrupowani w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie, przygotowali 6 dni atrakcji dla...
Sportowe wakacje w Pruskich 2019

Sportowe wakacje w Pruskich 2019

   Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie  każdego roku startuje w konkursie ofert  Urzędu Marszałkowskiego  , żeby zdobyć fundusze na organizację letnich wakacji dla  młodych  mieszkańców  swojej wsi. Tegoroczna  oferta oceniona została pozytywnie  i dzięki ...
Udane ferie w Pruskich

Udane ferie w Pruskich

Udane ferie   W minione właśnie, zimowe ferie, dzieciaki w Pruskich nie musiały siedzieć w domach .  Jak co roku mieszkańcy wioski, zgrupowani w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie przygotowali dla młodzieży  tydzień, pełen atrakcyjnych zajęć. Były warsztaty...
Mała siłownia w Pruskich

Mała siłownia w Pruskich

W połowie października br. udało nam się zamontować pierwsze urządzenie małej siłowni zewnętrznej .Dzięki inicjatywie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie. stanęło trzystanowiskowe urządzenie gimnastyczne , jako uzupełnienie terenu przy świetlicy wiejskiej we...