Sportowe wakacje 2020

Sportowe wakacje 2020

Mimo trwającej pandemii i związanych z nią problemów, wakacje spędzane w Pruskich nie były nudne. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie startowało  w konkursie ofert na zajęcia dla szkolnej młodzieży i uzyskało dotację Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie...