Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie  każdego roku startuje w konkursie ofert  Urzędu Marszałkowskiego  , żeby zdobyć fundusze na organizację letnich wakacji dla  młodych  mieszkańców  swojej wsi. Tegoroczna  oferta oceniona została pozytywnie  i dzięki  uzyskanej dotacji  oraz dodatkowej ,finansowej pomocy Wójta Gminy Osie  wszystkie dzieci szkolne z Pruskich mogły brać udział w cyklu sportowych i krajoznawczych  zajęć. Były to min. 2 tygodniowy kurs pływania, pod okiem trenera, na basenie hotelu Evita, kolejne dwa tygodnie to nauka sportowego, grupowego tańca Breakdance. Były wyjazdy rowerami na basen i do Rezerwatu Cisów Staropolskich w Wierzchlesie, gdzie  spacerując z przewodnikiem dzieci poszerzyły wiedzę o przyrodzie naszego regionu. Grupa starszaków doskonaliła pod okiem trenera, grę w siatkówkę i piłkę nożną, żeby w sierpniu rozegrać coroczne mecze z drużyną Wierzchów w trakcie Festynu Dobrych Sąsiadów. Letnie zajęcia zakończyła wycieczka autokarowa do Wioski Indiańskiej w Wymysłowie . 
Wszystkie zajęcia  zorganizowane i nadzorowane były społecznie przez  mieszkańców Pruskich  , zrzeszonych w Stowarzyszeniu.