Aktualności

Sportowe wakacje 2020

Mimo trwającej pandemii i związanych z nią problemów, wakacje spędzane w Pruskich nie były nudne. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie startowało  w konkursie ofert na zajęcia dla szkolnej młodzieży i uzyskało dotację Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie...

czytaj dalej

Grudzień 2019 – Świątecznie w świetlicy

Świetlica w  Pruskich to ważne miejsce dla mieszkańców wsi, to miejsce przeróżnych zajęć i spotkań. Z inicjatywy rady sołeckiej odbyły się tu tym razem dwa świąteczne wydarzenia. Dzieci i młodzież uczestniczyły w spotkaniu z Mikołajem, który przyniósł ze sobą wór...

czytaj dalej

Luty 2020 – Fajne ferie w Pruskich

Przez drugi tydzień zimowych ferii 2020, świetlica w Pruskich była gwarna i wesoła. Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Wójta Gminy Osie mieszkańcy wioski, zgrupowani w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie, przygotowali 6 dni atrakcji dla...

czytaj dalej

Sportowe wakacje w Pruskich 2019

   Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie  każdego roku startuje w konkursie ofert  Urzędu Marszałkowskiego  , żeby zdobyć fundusze na organizację letnich wakacji dla  młodych  mieszkańców  swojej wsi. Tegoroczna  oferta oceniona została pozytywnie  i dzięki ...

czytaj dalej

Udane ferie w Pruskich

Udane ferie   W minione właśnie, zimowe ferie, dzieciaki w Pruskich nie musiały siedzieć w domach .  Jak co roku mieszkańcy wioski, zgrupowani w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie przygotowali dla młodzieży  tydzień, pełen atrakcyjnych zajęć. Były warsztaty...

czytaj dalej

Mała siłownia w Pruskich

W połowie października br. udało nam się zamontować pierwsze urządzenie małej siłowni zewnętrznej .Dzięki inicjatywie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie. stanęło trzystanowiskowe urządzenie gimnastyczne , jako uzupełnienie terenu przy świetlicy wiejskiej we...

czytaj dalej

Aktywna jesień

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Urzędu Marszałkowskiego, dla oferty złożonej w konkursie 8/2018, a także życzliwemu wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, seniorzy ze wsi Pruskie mogli wziąć udział w cyklu jesiennych zajęć przygotowanych przez Stowarzyszenie na...

czytaj dalej

Sportowe wakacje w Pruskiech

  Ponad miesiąc trwały wakacyjne,, sportowe zajęcia, przygotowane dla dzieci i młodzieży szkolnej z Pruskich. Pierwszy tydzień lipca to  nauka technik samoobrony, którą prowadził trener karate Jakub Kunkel.  Uczestnicy poznali podstawy zachowań  samoobronnych, ale...

czytaj dalej

Fajne ferie były w Pruskich

Kolejny raz mieszkańcy wioski, społecznie działający w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi ;Pruskie , przygotowali dla najmłodszych zestaw ciekawych zajęć na drugi tydzień zimowych ferii. Był dzień świetlicowych gier sportowych, warsztaty kulinarne z robienia...

czytaj dalej